top of page

CARE IN

BALANCE

Everything in life is about balance

Kanunnik Peetersstraat 69 bus 5

2600 Antwerpen (Berchem)

UPDATE
Ten gevolge van de vele aanmeldingen zitten de agenda's de komende maanden vol en kunnen we geen nieuwe patiënten aannemen. Vanaf 1 oktober kunnen er terug aanmeldingen gebeuren voor inschattings- en opvolggesprekken bij de kinder- en jeugdpsychiaters voor jongeren onder de leeftijd van 18 jaar.
Vanaf 8/1 is de straat van onze praktijk afgesloten voor verkeer wegens werkzaamheden. Houd er als u op afspraak komt rekening mee om extra tijd om te parkeren en naar de praktijk te komen in te calculeren. 

Femke Vanhooren

Kinder- en jeugdpsychiater

+32 (0) 475 83 03 32

20220908_210744.jpg

Kim De Wachter

Kinder- en jongerenpsychologe

+32 (0) 474 90 15 96

Annik Simons

Kinder- en jeugdpsychiater

+32 (0) 475 83 03 65

Lily-Rose Simons

Praktijkhond

thumbnail_IMG_1432.jpeg

EETSTOORNISSEN

Er kunnen verschillende problemen op het gebied van voeding en gewicht optreden in de loop van de ontwikkeling van kind naar volwassene. Hier geven we een overzicht van een aantal eetstoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen en adolescenten.
 

VANAF DE MIDDELBARE SCHOOLLEEFTIJD
VANAF DE MIDDELBARE SCHOOLLEEFTIJD
Eetstoornissen

ONZE WERKWIJZE

Care in Balance

Onze werkwijze

Hoe gaan we te werk?


Na een telefonische aanmelding of aanmelding per mail wordt een afspraak gemaakt bij één van de kinder- en jeugdpsychiaters van de praktijk. In dit gesprek wordt een inschatting gemaakt van de problematiek en het verdere beleid afgesproken.


Indien het duidelijk is dat het om een welomschreven eetstoornis gaat, wordt therapie gestart. Dit omvat zowel individuele therapie als gezinstherapie, wat aangevuld kan worden met groepstherapie voor de jongere of ouders. In overleg kan er ook samengewerkt worden met een diëtiste. Er wordt tevens afgesproken welke lichamelijke onderzoeken dienen te gebeuren.


Het kan mogelijk zijn dat er eerst een uitgebreider kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek nodig is om zicht te krijgen op wat er allemaal meespeelt om gerichte zorg te kunnen voorstellen. Dit kan dan gebeuren bij één van de kinder- en jeugdpsychiaters van de praktijk.
In bepaalde gevallen kan het kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek parallel aan de therapie gebeuren.


De therapie wordt op regelmatige momenten geëvalueerd samen met de jongere en ouders. Tevens kan de vraag gesteld worden door externe therapeuten voor extra advies rond diagnostiek en therapie. Er kan op vraag alleen een kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek en advies gebeuren voor jongeren die elders in behandeling zijn of geen behandelvraag hebben.

Tarieven

Tarieven

Care in Balance

Tarieven vanaf 1/1/2024


De artsen binnen Care in Balance werken volgens de RIZIV conventie.

Consultaties voor jongeren tot 18 jaar:

Eerste gesprek: 249,97 euro waarvan u 241,29 euro terugtrekt van de mutualiteit.

Individuele therapie: 92,44 euro waarvan u 70,74 euro terugtrekt van de mutualiteit.

Gezins- of oudergesprek: 121,05 euro waarvan u 112,37 euro terugtrekt van de mutualiteit.

Diagnostische sessie of adviesgesprek: 249,97 euro waarvan u 241,29 euro terugtrekt van de mutualiteit.

Voor de terugbetaling door de mutualiteit dient u bij het eerste gesprek een verwijsbrief van een arts mee te brengen waarop staat ‘graag jeugdpsychiatrish advies’ en het riziv-nr. van de verwijzende arts.

Consultaties voor personen ouder dan 18 jaar:

Individuele therapie: 92,44 euro waarvan u 70,74 euro terugtrekt van de mutualiteit.

Gezinsgesprek: 61,73 per persoon, waarvan u 47,09 euro terugtrekt per persoon. Er worden maximum 2 personen aangerekend.

Klinisch psychologe

Tarieven:

  • Intakegesprek: €85 / 60 minuten (incl. administratie na de intake en een eenmalige kost van €5 voor het aanmaken van een elektronisch dossier) 

  • Vervolgconsultatie: €75 / 50 minuten (incl. administratie na de consultatie en multidisciplinair overleg) 

  • Kort verslag: €37,5 

  • Ziekenfondsen bieden vaak een gedeeltelijke terugbetaling aan van psychologische / psychotherapeutische begeleiding. Informeer dus zeker bij jouw ziekenfonds of en in welke mate je kan genieten van een dergelijke terugbetaling! 

 

Betalingen zijn mogelijk via een QR-code op je bancontact-app of cash (gepaste betaling). Een andere betaalmethode is niet mogelijk. 

Femke Vanhooren

Kinder- en jeugdpsychiater

Femke Vanhooren

In 2005 voltooide ik mijn opleiding als arts. Een specialisatie tot kinder- en jeugdpsychiater was, vanuit mijn grote interesse voor niet enkel het fysieke maar ook het geestelijke welbevinden van de mens, een logische volgende stap. In de loop van mijn specialisatiejaren begon ik vanaf 2007 te werken met kinderen en jongeren met eetstoornissen. Bij het afronden van mijn specialisatie was duidelijk dat dit ook het domein was waarin ik mijn expertise verder wilde verdiepen.


Na samen jarenlang een afdeling voor residentiële zorg voor kinderen en jongeren met eetstoornissen te hebben geleid beslisten Annik Simons en ikzelf in 2016 een nieuwe uitdaging aan te gaan en een praktijk op te richten waar kinderen en jongeren met eetstoornissen terechtkunnen voor ambulante zorg binnen een aangenaam kader: onze praktijk Care in Balance. Binnen deze praktijk bieden we naast diagnostiek ook therapie, zowel individueel als voor gezinnen en in groep, zonder als arts de aandacht voor de lichamelijke gezondheid uit het oog te verliezen. 


Ik volgde als hulpverlener een opleiding in Triple P (Positive Parenting Program) en verdiepte me in de afgelopen jaren ook in multi familie therapie (MFT) voor kinderen en jongeren met anorexia nervosa en hun gezin. Ik ben aangesloten bij Eetexpert en ben (oprichtend) lid van de Vlaamse Academie voor Eetstoornissen (VAE). Frans- of Engelstalige kinderen en jongeren met eetstoornissen en hun ouders kunnen ook bij mij terecht voor diagnostiek en therapie.

+32 (0) 475 83 03 32

Tarieven

Annik Simons

Kinder- en jeugdpsychiater

+32 (0) 475 83 03 32

Annik Simons

+32 (0) 475 83 03 65

In 2001 studeerde ik af als kinder- en jeugdpsychiater. Ongeveer 15 jaar lang was ik werkzaam als beleidspychiater van de zorgeenheid eetstoornissen van ZNA-UKJA. Aan de afdeling ben ik nog deeltijds verbonden, tevens als aan het Centrum voor Erfelijke Metabole aandoeningen Antwerpen.


Op wetenschappelijk gebied ben ik actief binnen het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) en publiceerde ik enkele artikels rond deze topics. Sinds 2011 ben ik stichtend lid van de Vlaamse Academie Eetstoornissen (VAE), en sedert verschillende jaren lid van de adviesraad van Eetexpert, een adviesorgaan voor de Vl aamse overheid op gebied van preventie en aanpak van eetstoornissen. Momenteel ben ik voorzitter van de VAE.


Als psychiater heeft de link tussen het psychische en het lichamelijke me steeds geboeid. Vandaar dat ik me verder gespecialiseerd heb in eetstoornissen en kinderen en jongeren met een chronische lichamelijke ziekte.
Het lichaam en de geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij eetstoornissen zien we vaak hoe de psyche invloed heeft op het lichaam, en hoe deze lichamelijke veranderingen weer psychische problemen kunnen onderhouden. Ook kunnen lichamelijke ziekten aan de basis liggen van een eetstoornis. Kinderen en jongeren met een chronische lichamelijke ziekte ondervinden hier invloed van op hun ontwikkeling, zowel op motorische, emotionele, sociale, cognitieve, relationele en andere gebieden.


Binnen de praktijk Care in Balance, wat staat voor gedoseerde zorg, om terug een evenwicht in het leven te vinden, kunnen kinderen en jongeren met deze problematiek terecht voor diagnostiek en behandeling.


Binnen de therapie wordt er zowel met het kind of de jongere, als met de ouders en het gezin gewerkt.
Naast mijn opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater volgde ik opleidingen in Triple P (Positive Parenting Program), MFT (Multi Familie Therapie) en ACT (Acceptance and Commitment Therapie). Binnen het UKJA draai ik het MFT-programma voor de behandeling van anorexia nervosa.


De ervaring in deze verschillende therapieën wordt gebruikt in de begeleidingen, afhankelijk van de nood hieraan.
In 2016 volgde ik de opleiding tot ‘Child Yoga Teacher’ van Radiant Child Yoga USA. In onderling overleg kunnen elementen uit yoga opgenomen worden binnen de therapie.

Stenen Balanceren

Kim De Wachter

Kinder- en jongeren psychologe

Kim De Wachter

In 2016 studeerde ik af als klinisch kinder- en jongerenpsychologe aan de K.U. Leuven. Mijn stageperiode op Team Eetherstel (Alexianen Zorggroep Tienen) en vrijwilligerswerk bij ANBN hebben mijn reeds bestaande interesse in en mijn groeiende passie voor de doelgroep van mensen met een eetproblematiek en hun naasten alleen maar kracht bijgezet.

 

In 2017 kreeg ik de kans om binnen het Centrum voor Eetstoornissen te Limburg kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een eetproblematiek en hun naasten psychologisch te begeleiden. In 2017 ving eveneens mijn 4-jarige postgraduaatopleiding tot Gedragstherapeut aan, welke ik in 2021 voltooide. Naast de opleiding en het werk in de praktijk, werkte ik in 2021 gedurende een jaar als klinisch psychologe in het obesitascentrum van het Heilig Hartziekenhuis te Mol, waar ik mensen met eet- en/of gewichtsproblemen psychologisch begeleidde.

 

Na 5 jaar nam ik afscheid van de praktijk in Limburg en zocht ik andere oorden op. Sinds 2022 ben ik werkzaam in CGG VAGGA te Antwerpen waar ik enerzijds fungeer als provinciaal referentiepersoon eetstoornissen en anderzijds aan de slag ga als klinisch psychologe. Vanaf 2023 maak ik met héél veel plezier deel uit van het team van Care in Balance!

Binnen de praktijk Care in Balance zijn kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een eetproblematiek en hun naasten meer dan welkom om samen met mij, op een veilig tempo, te exploreren wat er moeilijk loopt en wat er reeds goed gaat én om samen met mij op zoektocht te gaan naar een nieuw evenwicht in het (gezins)leven. Zo’n zoektocht is vaak spannend en hoeven we absoluut niet alleen te doen.

 

Samen met jou en jouw omgeving creëer ik dan ook graag een veilige en warme plek waar we ruimte kunnen maken voor ieders vragen, bezorgdheden en behoeften. We proberen samen tot (nieuwe) inzichten te komen en vooral een gezamenlijk doel te formuleren. Nadien gaan we uitzoeken hoe we, met gebundelde krachten, dit doel (wat dit ook is) kunnen bereiken. Hierbij gaan we aan de slag met denk- en ervaringsgerichte oefeningen die voortkomen uit gedragstherapeutische, schematherapeutische en contextuele denkkaders, afgestemd op jouw noden en die van jouw omgeving, rekening houdend met ieders tempo!

Lily-Rose Simons

Praktijkhond

Lily-Rose Simons

Ik ben Lily-Rose, de praktijkhond. Op 30 mei 2018 werd ik geboren in een nest met maar liefst 10 puppy’s. Omwille van mijn rustige karakter en leergierige aard ben ik gekozen als praktijkhond. Ik ben een Australian Labradoodle, dit is een ras dat zorgvuldig gefokt wordt met als doelstelling: gezondheid, allergievriendelijke vachten en vriendelijk, lief en aanhankelijk karakter. Hiernaast is het meegenomen dat ik niet verhaar.


Er zijn reeds verscheidene onderzoeken gebeurd die aangetoond hebben dat dieren gunstige effecten hebben op het psychisch en lichamelijk welzijn van mensen, tevens als op de sociale relaties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dieren meer gebruikt worden in de gezondheids- en sociale sector.  Er wordt dan van AAI-honden gesproken, dit staat niet voor dat we veel geaaid moeten worden, maar voor Animal-Assited Interventions. Hierbij worden er doelgerichte en gestructureerde dingen gedaan om de gezondheid en het welbevinden van mensen te verbeteren. AAI wordt opgedeeld in 3 mogelijke zaken: Animal-Assisted Therapy (AAT), Animal-Assisted Education (AAE) en Animal-Assisted Activities (AAA). Aangezien wij honden heel goed zijn in het observeren van mensen, en door mensen vaak ervaren worden vriendelijk en liefdevol, worden we vaak ingezet voor AAI. De AAT wordt dan Dog-Assisted Therapy (DAT) en AAA wordt Dog-Assisted Activity (DAA). Hiernaast is er ook nog Dog-Assisted Support (DAS) waarbij honden worden ingezet als afleiding of geruststelling bij onderzoeken en behandelingen. Ook binnen (kinder- en jeugd)psychiatrie worden honden ingezet en blijken ze een positief effect te hebben op stress en de stemming te verbeteren. 

Ondertussen ben ik al ouder dan 1 jaar, en ik heb helemaal mijn draai gevonden in de praktijk. Ik vind het heel leuk om telkens weer nieuwe mensen te ontmoeten, en een aantal ken ik ondertussen al beter. We hebben gemerkt dat ik goed ben in het breken van het ijs bij een eerste gesprek. Zo'n eerste gesprek is meestal best spannend, en mijn aanwezigheid neemt de spanning wat weg. Ik ben altijd enthousiast al er mensen binnenkomen, maar als ik iedereen begroet heb, ga ik het gesprek meestal een beetje van op afstand bekijken, of ik ga een beetje spelen of een klein dutje doen. Als er spanning of verdriet is, merk ik dit op en kom ik kijken of ik kan helpen met mijn aanwezigheid. naar het schijnt heb ik een grote aaibaarheidsfactor. Regelmatig willen kinderen en jongeren even met mijn knuffelen of spelen aan het einde van een sessie, hier ben ik zeker voor te vinden! Als je het niet zo voor honden hebt, dat kan, of als je vindt dat ik té enthousiast ben, zeg je het tegen mijn baasje, en ga ik even in mijn bench. 

Contact
Contact
bottom of page